گل های آپارتمانی ۴۰ دیدگاه
نگارنده: باغ شیشه‌ای در تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۲

معرفی گل پرنده بهشتی

گل پرنده بهشتی

نام انگلیسی

Bird of paradise

نام علمی

strelitzia reginae

فارسی رایج

پرنده بهشتی

فارسی اصیل

ندارد

معیار زیبایی

برگ و گل

رنج قیمت

50000

از خانواده

Strelitziaceae /Musaceae

خاستگاه

آفریقاجنوبی


  گیاه پرنده بهشتی رو توی تموم گل فروشی ها میشه دید ، یه گل خیلی معروف هستش که نگهداریش هم توی خونه خیلی سخت نیست ! ولی پاسیو خیلی براش بهتره ، توی شمال کشور میشه توی حیاط منزل اونو کاشت ولی توی زمستونا یه مشما دورش کشید.  خاستگاه آن جنوب آفریقا است. فقط 5 گونه دارد که همگی دائمی، همیشه سبز و حساس به سرما هستند. در مناطق معتدله به شرایط گلخانه ای نیاز دارد. ارتفاع گونه مورد نظر حدود یک متر است. دارای برگ های سبز نسبتا روشن است که روی دمبرگی دراز به طول 45 سانت قرار دارد. مجموعه برگ های گیاه یک حالت بادبزنی به خود می گیرند. گل آذین در انتهای ساقه ای به طول حدود 1 متر تشکیل می شود و شمال اسپاتی سبز رنگ با لبه های قرمز رنگ بوده که به شکل قایق می باشد و از درون آن گلچه هایی خارج می شوند که دو رنگ بوده و جام گل آبی و کاسه گل زرد یا نارنجی است. گل کاملا باز شده شبیه پرنده در حال پرواز است. هر بوته پرنده بهشتی می تواند تا 10 شاخه گل تولید کند.

 

نیازها

 

    دما:

    مشاهده شده است که دمای پایین برای تولید گل لازم است، امادر همان زمان دمای هوای کمتر از 13 درجه سانتی گراد باعث کند شدن رشد برگ و تولید برگ شد، در حالی که دمای بالای 17 درجه سانتی گراد رشد و نمو را افزایش داد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که دمای بین 17 و 27 درجه سانتی گراد باعث گلدهی سریع و یکنواخت می شود. دمای 10 –13 درجه سانتی گراد در شب و 20 –22 درجه در روز بهینه است.

به سرما حساس بوده و در مـناطق معتدل باید در گـلخانه پـرورش داده شود.دمای مناسـب در شـب °C10 –13 و در روز °C20 –22 است. گونه S. reginaeتنها گونه ای است که برای محصول دهی در زمستان در گلخانه های گرم و مرطوب کشت می شود.

    نور:

  خوبیه این گل در منزل یا پاسیو این است که مثل بنفشه آفریقایی  فتوپریود (نورگاه) اثری روی گلدهی پرنده بهشتی ندارد. شدت نور پایین ناشی از سایه دهی، باعث کاهش گلدهی شده و مشخص شده است که نور ضعیف با انرژی پایین سقط گل یا بادخوردگی (از بین رفتن گل تکامل یافته) را در گونه های مختلف افزایش می دهد که به احتمال ناشی از اثر آن روی جذب و توزیع مواد فتوسنتزی باشد.

    خاک:

عمق خاک درزمین اصلی یا گلخانه باید حدود cm50 باشد و از مواد آلی و کود دامی پوسیده غنی باشد. پرنده بهشتی در اغلب خاک ها رشد می کند. در اوایل تابستان به کود زیادی نیاز دارد. گیاه به مصرف کود دامی و کمپوست و افزایش کود به آب آبیاری به میزان حدود یک بار در ماه در طول تابستان به خوبی جواب می دهد. کود دامـی باید به میزان Kg/m۲۴ –5 در زمان آماده سازی خاک اضافه شود. مصرف کود حاوی N-P-Kبا نسبت 5 –1 –3 و 3 گرم نیترات پتاسیم، در هر لیتر آب با فاصله 10 روز بسیار مؤثر است. این تیمار باید به مدت 3 ماه به طور منظم انجام شود.

    کاشت گیاه:

    گزارش شده است که محدوده زمانی برای نمو گل بیش از یک سال از زمان اولین انگیزش قابل تشخیص گل تا شکوفایی گل، طول می  کشد. پیشرفت قابل اندازه گیری ممکن است با ظهور برگ که گل را به دنبال دارد همزمان باشد.

برای کاشت پرنده بهشتی در زمین، چاله هایی به ابعاد ۶۰ * ۶۰ سانتی متر حفر کرده و با خاک و کود دامی پر می کنند. تراکم کاشت حدود ۲ گیاه در متر مربع، بیشترین عملکرد را در سال اول محصول دهی ایجاد می کند. مدت زیادی طول می کشد تا گیاهان مستقر شوند. ریشه گیاه پرنده بهشتی توسعه زیادی داشته و باید مراقب بود که در زمان کاشت محدود نشود. حذف پاجوش ها (Offsets)و کاشت آن ها باید در اواخر بهار یا اوایل تابستان انجام شود.

    آبیاری:

نیاز آبی آن بالا است. این گیاه در طول تابستان حدود مرداد ماه، دارای یک دوره استراحت کوتاه بوده که در این مدت نباید آبیاری شود.

 

افزایش:

   پرنده بهشتی از طریق کاشت بذر، تقسیم ریزوم یا جداسازی پاگیاه قابل افزیاش است که تقسیم ریزوم بهترین روش است.

    بذر: بذر در بهار کشت می شود. تندش بذرها نامنظم بوده و ۳ تا ۵ ماه طول می کشد. در سال اول پایه بذری در گلدان نگهداری می شود. در سال دوم و سوم گیاه رشد خوبی کرده و از سال سوم به بعد در محل اصلی که عبارت از بستری حاوی خاک سبک و غنی است، در یک گلخانه گرم و مرطوب کشت می شود و در سال های چهارم تا هفتم گل تولید می کند.

بذر پرنده بهشتی

بذر پرنده بهشتی

کاشت پرنده بهشتی با بذر

کاشت پرنده بهشتی با بذر

    تقسـیم بوته: زمان انجام تقسـیم بوته در دوره استراحت آن یعنی اواسط تابستان است. از هر بوته مادری، ۱۰ –12 گیاه جدید به وجود می آید که بهترین آن ها نگهداری و بقیه حذفمی شوند. این پاجوش ها پس از 2 –3 سال به گل می روند.

تقسیم بوته پرنده بهشتی

تقسیم بوته پرنده بهشتی

    برداشت: زمانی که اولین گلچه از غلاف خارج شود باید برداشت شود.

 

گلدهی

    پرنده بهشتی بعد از سه سال شروع به گلدهی می کند. بعد از سه سال بسته به اقلیم، خاک، فعالیت های نگهداری و واریته حدود 1 –4 سنبله گل در هر گیاه تشکیل می شود.بنابراین گیاه شما که خریداری کردید حداقل سه ساله هستش 😛

    تشکیل گل در پرنده بهشتی در اغلب نواحی که این گیاه پرورش داده می شود به صورت فصلی است. در کرج از شهریور تا شروع گرما دارای گلریزان است ، مطالعات انجام شده توسط دانشمندان مختلف نشان داده است که عملکرد گل، با افزایش سن گیاه افزایش می یابد و دارای یک موج افزایش و کاهش در طول سال است. مطالعه روی گیاهان چهارساله، با مشاهده یک تا 6 سال محصول دهی نشان داد که گلدهی گیاهان در سال چهارم تا ششم و زمانی که بطور میانگین14.1 برگ تولید کردند وارد مرحله زایشی می شوند. گیاهان گل دهنده به ازاء هر شاخساره تا 4 گل تولید کردند. در سال هفتم تا نهم گیاهان 2 –4 انشعاب داشتند. یک گل آذین در محصول گل حدود 54 هفته بعد از زمان ظهور برگ ظاهر شد و در هفته 72.8 شکوفا شد. به دلیل اینکه هر برگ در حالت طبیعی یک گل در محور خود می دهد، تداوم ظهور برگ رابطه مستقیم با تولید گل دارد.

نگهداری گل بریده

 

    انبار طولانی مدت این گل توصیه نمی شود و در حالت عادی تا 4 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری می شود. در انبار با دمای °C10 به مدت 4 –7 روز قابل نگهاری است. فرو بردن گل بریده در محلول حاوی سوکروز، هیدروکسی کوئینولین سیترات و اسیدسیتریک، عمر گلجایی را افزایش می دهد. بهترین نتایج با فرو بردن گـل های بسته در محـلول حـاوی مواد یـاد شده به ترتیب با غلظـت هـای 10%، 250 pmmو 150 pmmبه مدت دو روز در دمای 22 درجه سانتی گراد به دست آمده است. گل ها در مرحله خیلی سفت (4 –5 روز قبل از مرحله برش تجـاری) مـی تواند در این محـلول با موفقیت شکـوفا شـود. عمر گـلجایی آن 7 –10 روز است. برگ های خشک پرنده بهشتی نیز در گل آرایی مصرف می شود که برای این منظور برگ ها به صورت واژگون در یک محل خشک آویزان می شود.

 

پرنده بهشتی

پرنده بهشتی

باغ شیشه‌ای
و بوی باغچه را ، باد، روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد. و مثل بادبزن ، ذهن ، سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد می زد خود را ......
پیشنهاد شاعر...

چون تو گلی کس ندید در چمن روزگار

خاصه که مرغی چو من بلبل بستان اوست

گر همه مرغی زنند سخت کمانان به تیر

حیف بود بلبلی کاین همه دستان اوست

 

دیدگاه های شما

40 پاسخ به "معرفی گل پرنده بهشتی"

 1. فارا گفت:

  سلام خوبید؟ میشه تو خونه ای که یک طرف پپنجره شرقی و یک طرف شمالی داره این گیاه رو نگه داشت؟

 2. ارش گفت:

  Attachment

  سلام وقت بخیر. بنده هفته پیش یک پرنده بهشتی بسیار بد حال دیدم و خریدمش. این پرنده بهشتی در سرمای شدید بیرون نگهداری میشد و برگهاش راه راه زرد داشت و به سمت بالا خم شده بود. گلدانش رو عوض کردم. در منزل افتاب ندارم اما چند تا لامپ فلپرسنت سفیپ قوی کنارش گذاشتم که بیش از ۱۰ هزار لوکس نور دریافت میکنه. یک وعده کود سه بیست هم به دادم. خواستم بپرسم فایده ای داره کارهام؟ ممکنه لطفا راهنمایی بفرمایید؟

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام ارش جان خوبی؟ ببینید ده هزار لوکس نور خیلی خوبه ! برای عالیه محیط رو گرم و مرطوب کنیداز طریق قرار دادن ظرف اب روی شوفاژ ها یا نزدیک گیاه. تا به زودی شاهد جوانه زنی و درست شدن برگهاش باشین.

 3. ارش گفت:

  Attachment

  سلام مهندس. عذر میخوام مجدد مزاحم میشم. بنده یک گل جدید خریدم شبیه پرنده بهشتی هست ولی پرنده بهشتی نیست. شبیه فیلودندرون هم هست. یکیشون گلم داشت گل خیلی نازک و غیر قابل توجهی داشت. فروشنده گفت اسمش ۱۰۰۱ هست. میشه راهنمایی کنید چیه؟

 4. ارش گفت:

  Attachment

  اینم یه عکس دیگش

 5. داود شاهورانی گفت:

  سلام
  روز بخیر
  من میخوام یه گل پرنده بهشتی رو بخرم
  میشه راهنمایی بفرمایید
  با سپاس

 6. علیرضا گفت:

  سلام جناب مهندس وقت بخیر
  من ساکن اراکم پرنده بهشتی را توی گلدان و خانه نگهداری میکنم میتونم وقتی دما شب به ۱۰وروزبه ۲۰ رسید به باغچه منتقل کنم که افتاب خور هم هست و زمانی که هوا سرد شد دوباره به گلدان منتقل کنم؟
  با سپاس از زحمات شما

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام علی جان خوبی؟ اره داداش چرا نمیشه ! بهتریندمارو دارید ! فقط تابستون اگه میشه بذارد زیر سایه درخت افتاب برگاشو به فاک نده …

 7. سمیه.تشیع گفت:

  Attachment

  سلام جناب آقای مهندس
  ببخشید من این گل رو به عنوان پرنده بهشتی خریدم ولی بعضی ها میگن این گل اختر هست میشه لطفا نظرتون رو بفرمایید

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام سمیه جان خوبی؟ بله این پرنده بهشتی هست سایز کوچیکش ، مبارکتون باشه 🙂

 8. هاشمی گفت:

  Attachment

  سلام . من دو هفته است این پرنده بهشتی رو خریدم . برگ هاش شروع به پاره شدن و قهوه ای شدن کرده و حتی ساقه ها هم چند جا سیاه شدند . مرتب غبارپاشی میکنم با آب پاش و بخور سرد هم کنارش روشن کردم .نور فضامون متوسطه. تو این دو هفته دوتا برگ جدید هم زده که اونها هم داره دورشون پاره و قهوه ای میشه .
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام طاهره جان خوفی ؟ اب زیاد و نور کم باعث پوسیدگی ریشه میشه ! این غبارپاشی زیاد هم داره کار دستتون میده ! اب زیاده پوسیدگی رو زیاد میکنه ! ببرید جایی که تهویه داره و هوای تازه میاد و میره ! توی اتاق به زودی خراب میشه ! یه قارجکش کاپتان بهش بزنید

   • هاشمی گفت:

    سلام مجدد . پیرو فرمایش شما قارچکش کاپتان خریدم ولی نمیدونم باید داخل خاکش بریزم یا اسپری کنم روی برگها . میشه لطفا راهنمایی بفرمایید.

 9. nt گفت:

  سلام صبحتون به خیر و شادی
  گیاه پرنده بهشتی من خیلی سرحال بود و در حال دراوردن برگهای جدید دقیقا کنار پنجره جنوبی که الانم بیشتر اوقات بازه و تهویه اوکی ام یک هفته ایه احساس میکردم برگهاش کمرنگ شدن و الان دارن زرد میشن برا چیه چکارش کنم؟نیاز به تعویض گلدان و خاک ممکنه داشته باشه آیا؟

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی؟ نیاز به تعویض خاک نیست فقط یه کود اپارتمانی پوکوون هلند تهیه کنین از سایت دمبرگ و بهش بدید همراه با آهن تا درست بشه

 10. nt گفت:

  سلام ممنون ازراهنماییتون
  دیروز که بادقت نگاه میکردم به نظرم اومد یه کوچولو تارعنکبوت ریز سر برگهاش هست فک کنم اولیه که کنه تارعنکبوتی گرفته اگه کم باشه میتونه باعث زردی برگها بشه؟
  میشه هم سمپاشی کنم و هم کود بدم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات فروشگاه

تست یکتشت

تست یک

باغ شیشه ای - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران - سایتی برای با کلاس ها

باغ شیشه ای

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید