گل های آپارتمانی, گلهای گلدار آپارتمانی ۱۶ دیدگاه
نگارنده: باغ شیشه‌ای در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۲

معرفی گل لیزیانتوس

لیسیانتوس

نام انگلیسی

Lisianthus

نام علمی

( Eustoma grandiflorum (Syn. E, ruussellianum

فارسی رایج

لیزیانتوس

فارسی اصیل

ندارد

معیار زیبایی

گل

رنج قیمت

20000

از خانواده

Gentianaceae

خاستگاه

آمریکای شمالی

 

 

    بومی آمریکای شمالی، دارای انواع یک ساله، دو ساله و چند ساله های کـوتاه عمر است. برگ ها متقـابل، تخم مرغی یا نیزه ای شکل و بدون دمبرگ و گاهی ساقه آغوش و به رنگ سبز مایل به خاکستری هستند. گل لیزیانتوس به صورت کم پر و پر پر در اندازه های کوچک و متوسط و بزرگ در اشکال پهن(باز)، لوله ای و زنگوله ای و با گلبرگ های چین خورده در رنگ های سفید، آبی و بنفش به صورت منفرد یا چندتایی روی ساقه های برگ دار تشکیل می شوند. هر گل دارای 2 کلاله و 5تا 6 عدد پرچم می باشد.

    دارای انواع پاکوتاه و پابلند است که انواع پابلند، برای تولید گل بریدنی و انواع پاکوتاه برای کاشت گلدانی به کار می روند.

 

گلدهی

 

    لیزیانتوس هم به عنوان یک گیاه یک ساله و هم دو ساله معرفی شده است و درک اثر دما روی دان نهال ها در توجیه این ویژگـی کمک کننده است. در محیط طبیعی این گیـاه، اگـر بذرهـا در طول تـابستـان بتندند دان نهال های در معرض دماهای بالا طوقه ای شده و در زمستان در مرحله طوقه ای می ماند. گیاهان در سال بعد گل داده و بنابراین به صورت دو ساله عمل می کنند. اما اگر بذرها در بهار تندش کنند و دان نهال ها در شرایط بهار خنک رشد کنند، در همان سال گل می دهند. در این شرایط آن ها در گروه گیاهان یک ساله قرار می گیرند.

    گزارش ها در مورد اثر فتوپریود روی گلدهی تا کنون همسو نبوده اند. هالوی و کوفرانک (1984) گزارش کردند که انواع دارای گل صورتی، آبی و سفید حتی در فتوپریود 8 ساعت گل می دهند و آن ها لیزیانتوس را یک گیاه روزخنثی معرفی کردند. همچنین آزراک (1984) لیزیانتوس را به عنوان یک گیـاه روزبلند معرفی کرده اند. پژوهش بیشتر این اختلاف نظر را نشخص خواهد کرد. زمانی که دان نهال ها در شرایط روزکوتاه رشد کنند، در دمای بالا (°C28) گیاهان زیادی به صورت طوقه ای در می آیند (نسبت به رشد در شرایط روزبلند). بعلاوه وقتی ساقه گل دهنده به صورت زود هنگام ظاهر شد، گلـدهی تحت اثر برهمکنش فتوپریود xدما قرار می گیرد و پاسخ، به نوع رقم آن وابسته است. بدین صورت که بعضی ارقام بعد از دریافت تیمار سرمایی ساقه گل دهنده تشکیل می دهند، اما وقتی در شرایط روز کوتاه رشد کنند، جوانه های گل سقط شده یا بعضی از گیاهان به یک حالت رشد طوقه ای بر می گردند(مثلا ساقه اصلی با تشکیل چندین میانگره طویل شده و سپس طویل شدن میانگره زمانی که برگ های بیشتری تولید شد، افزایش می یابد) در این آزمایش رقم ‘Yodel White’به عنوان یک گیاه روزبلند اختیاری طبقه بندی شد. یک رگه بهنژادی به نام ‘GCREC-Blue’به صورت یک گیاه روزخنثی زمانی که دان نهال ها در دمای °C28 رشد کردند، گل می دهد اما وقتی در دمای °C12 رشد کند، اغلب گیاهان در شرایط روز بلند در مقایسه با روز کوتاه بصورت طبیعی گل می دهند.

 

نیازها

 

    به سرما حساس است و در گلخانه های معتدل پرورش داده می شود. دمای مناسب آن در روز 20 –24 درجه سانتی گراد و در شب 16 –18 درجه است. دمای خنک تر باعث بهبود استحکام ساقه گل اما افزایش زمان تولید می شود. دماهای بالاتر (بیش از 18 درجه سانتی گراد) در طول اولین ماه بعد از انتقال نشاء باعث تحریک طوقه ای شدن در ارقام حساس می شود.

    نیاز به نور کامل آفتاب و در زمان گلدهی نیاز به نور ملایم دارد. چون نور زیاد باعث کاهش ارتفاع می شود. میزان نور مناسب برای آن 4000 تا 6000 فوت شمع(40000 تا 60000 لوکس) است. نور بیشتر باعث افزیاش تعداد گل می شود اما نور بیش از حد(بیشاز 70000 لوکس)، ممکن است طول ساقه را کاهش دهد. در طول زمستان که طول روز کمتر از 12 ساعت است، نور تکمیلی می تواند استفاده شود. روز بلند (بیش از 14 ساعت) یا شب شکنی، گلدهی را تسریع می کند.

    خاک لومی خنثی تا کمی قلیایی و با زه کشی مناسب را می پسندد. محیط کشت لیزیانتوس باید مرطوب اما نه به صورت اشباع باشد. از آنجا که در مراحل اولیه، رشد گیاه کند است نیاز به آب کمی دارد. در مرحله گلدهی نباید اجازه داد که خاک خشک شود.

    برای تغذیه آن باید به صورت متناوب با آبیاری، از کود نیترات کلسیم به میزان 100 تا pmm200 نیتروژن استفاده شود. EC محلول در حدود 1.5 میلی موس بر سانتی متر نگهداشته می شود. پس از ظهور جوانه گل، کوددهی باید متوقف شود. مقادیر زیاد نمک باعث تاخیر در گلدهی شده و می تواند طوقه ای شدن را در ارقام حساس افزایش دهد. لیزیانتوس به مقادیر زیاد نمک بویژه آمونیوم زیاد در مرحله تندیدن بذر، بسیار حساس است. بنابراین در مرحله تولید نشاء میزان آمونیوم باید کمتر از pmm10 نگهداشته شود.

    برای افزایش یکنواختی شاخه های جانبی، لازم است اولین شاخه گل حذف شود. در انواع پابلند برای جلوگیری از خم شدن ساقه گل نیاز به قیم دارد.

 

افزایش

 

    بذر آن در پائیز یا اواخر زمستان در دمای 13 –16 درجه سانتی گراد کاشته می شود. بذر باید به صورت سطحی کاشته و یا ورمیکولایت پوشش داده شود. دان نهال های حاصل از بذر، بسیار کوچک بوده و آبیاری آن باید با دقت صورت گیرد. پس از 2 –3 جفت برگ حقیقی که حدود 3 ماه طـول می کشد، به زمین منتقـل می شود.

 

برداشت و نگهداری گل

 

    شاخه گل ها باید در صبح زود زمانی که 2 گل آن باز شده باشد، برداشت شود. می توان زمانی که 4 گل باز شد برداشت را انجام داد.

    اگرچه گزارش شده که گل های لیزیانتوس بریدنی دارای عمر گلجـایی دو هفته ای است و این یکی از ویژگی های مهمی است که منجر به مطلوب واقع شدن این گل شده است، اما عمر پس از برداشت در بین ارقام مختلف متفاوت است. عمر گلجایی از 10 تا 31 روز در میان 47 رقم ارزیابی شده است.

    وقتی جوانه های گل ارقام آبی در شرایط نور کم باز شوند، گل ها آبی کم رنگ یا خاکستری می شوند. گزارش شده که نور کم و pHقلیایی محیط رشد، منجر به کاهش شدت رنگ می شود. همچنین جوانه های گل های صورتی در اتاق به صورت صورتی خیلی کم رنگ یا حتیسفید باز می شوند. اما افزودن مواد نگهدارنده مانند 8 –هیدروکسی کوئینولین سیترات به محلول سوکروز 3 تا 4 درصد، مانع پژمردگی و باعث افزایش عمر گلجایی می شود. گزارش شده که فرو بردن گل های بریده به مدت 24 ساعت در محلول 5 تا 10 درصد سوکروز یا بنزیل آدنین و سپس محلول سوکروز 4 درصد باعث افزایش عمر گلجایی لیزیانتوس می شود.

 

کنترل ارتفاع

 

    از DIF(اختلاف دمای شب و روز) منفی یا افت دما در 2 ساعت اول پس از طلوع آفتاب، می توان برای کنترل ارتفاع گیاه استفاده کرد. در تولید توپی نباید اجازه داده شود گیاهان تا مرحله پیچ خوردن ریشه در ظرف نگهداشته شود چون از منشعب شدن گیاه از پایین جلوگیری می شود. همچنین توپی هایی که به این مرحله می رسند گل های کوتاه تر و با ارتفاع غیر یکنواخت تولید می کنند.

    زمانی که ریشه های گیاه به جدار گلدان رسید با مدیریت آبیاری می توان تا حدودی ارتفاع را کنترل کرد. همچنین می توان ارتفاع را با کاهش مصرف فسفر و نیتروژن آمونیومی کنترل کرد. لیزیانتوس به DIFپاسخ داده و DIFمنفی باعث کاهش ارتفاع آن می شود. محلول پاشی با B۹به غلظت pmm2500 دو هفته بعد از انتقال نشاء که گیاهان به طول 2.5 تا 5 سانتی متر هستند، می توانند به کار رود. برای کنترل ارتفاع نباید به گیاه تنش داده شود. کاهش آب و کوددهی می تواند ارتفاع آن ها را کاهش دهد اما باعث تنش گیاهان شده و آن ها را به بیماری ها حساس می کند.

 

عوامل مؤثر بر طوقه ای شدن

 

    پژوهشگران زیادی فیزیولوژی گلدهی لیزیانتوس را به منظور مشخص کردن علت طوقه ای شدن، بررسی کرده اند. نتایج حاصل از این پژوهش ها نشان داده است که رقم، دما و طول روز در مرحله دان نهالی همگی روی طوقه ای شدن مؤثر بوده و این عوامل دارای اثرات برهمکنش هستند. اغلب ارقام تجاری لیزیانتوس، زمانی که دان نهال ها در معرض دماهای مساوی بالاتر از 25 درجه سانتی گراد (°C25 ≤) قرار بگیرند تمـایل به طوقه ای شدن دارند. اما ارقام تفاوت معنی داری از نظر حساسیت به دماهای بالا دارند.

    دان نهال ها به طور معمول بعد از تولید سه تا چهار جفت برگ واقعی، در صورتی که دما مناسب باشد به مرحله گلدهی می روند. لیزیانتوس از مرحله جذب آب توسط بذر در طول تندیدن تا تشکیل سه تا چهار جفت، برگ به دماهای بالا حساس است. قانون عمومی این است که دان نهال های زودرس تر و طویل تر در معرض تنش دمایی قرار می گیرند و در دمای بالا بیشترین درصد گیاهان طوقه ای حاصل می شود.

لیزیانتوس

لیزیانتوس

باغ شیشه‌ای
و بوی باغچه را ، باد، روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد. و مثل بادبزن ، ذهن ، سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد می زد خود را ......
پیشنهاد شاعر...

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش.....

دیدگاه های شما

16 پاسخ به "معرفی گل لیزیانتوس"

 1. با سلام
  در مورد گل لیسیانتوس و گل مریم ایا به افات خاکزی مثل نماتود چه گونه میباشد؟ یا منبع اطلاعات معرفی نماید؟ با تشکر

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام خوبی شما؟ کلا افت نماتد به هرگلی بزنه فاتحش رو میخونه و فقط پیشگیری داره با سموم نماگارد یا راگبی !

 2. شبنم گفت:

  سلام من دوتا گل لسیانتوس دارم
  داخل تراس غربی هستن نور مستقیم ندارن یک روز در میان آب میدهم دمای هوا هم در ظهر ۳۸ درجه است چند هفته پیش خریدم پر از غنچه بودن ؛ یکی که غنچه هاش خشک شد و اون یکی دوتا از غنچه هاش باز شدن اما حالا بقیه غنچه ها آویزان شدن
  مشکلش چیه؟!

  • محمد رضا گفت:

   سلام گل من خوبی شما؟
   دمای هوا خیلی زیاده و حداقل دما بین ۲۲ تا ۲۶ درجه میتونه باشه و دمای زیاد باعث بی حالی و از بین رفتن غنچه ها و پژمرگی برگها میشه

 3. سمانه گفت:

  سلام می خواستم بدونم برای خرید گلدون این گل لیسانوس را هم دارید وشرایط نگهداری و مدت گلدهی و موندگاری گلش چقدر است

 4. ونوس گفت:

  سلام آقای مهندس. از کجا میتونم بذر این گیاه رو تهیه کنم؟ بهترین شرکت برای خرید بذر از نظر شما کدوم هست؟
  سپاس

 5. منصور گفت:

  با سلام
  چطور میشه مشکل سقط شدن جوانه های گل لسیانتوس در فصل پاییز را در مقیاس گلخانه ای حل کرد؟؟؟

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما؟ باید اول تهویه هوا رو بیشتر کنید و با کودای آهن و اسیدهیومیک تغذیه کنید تا گلها ریزش نکنن ، توی پاییزو زمستون تهویه مشکل داره همیشه از ترس سرما

   • منصور گفت:

    سلام
    ممنون از لطف شما.فقط یه مورد اینکه بوته گیاه در مرحله رشد طولی و جوانه زنی سقط(کور)شده و در اندازه تقریبی ۱۰ سانتی متر متوقف شده و این اسید هیومیک میتونه دوباره محرک رشد و جوانه زنی اون بشه و باید از طریق آبیاری استفاده بشه یا محلول پاشی؟

 6. داوود نوری گفت:

  باسلام و خسته نباشید.
  بنده پرورش گل دارم و امسال لیزیانتوس کشت کرده ام.سوال بنده این است که اگر در شب لامپ روشن کنم در گلخانه آیا بوته ها زودتر به قنچه میروند یا خیر؟آیا لامپ روشن کردن ممکن است باعث کورشدن بوته شود و مانع به قنچه نشستن شود؟

 7. roz گفت:

  سلام مطابتون عالی هستن میشه لطف کنید منبع را ذکر کنید؟؟من این مطالب رو هیچ جایی ندیدم که به این کاملی باشه…اگه کتابه میشه لطف کنید اسم کتاب و نویسنده را هم بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات فروشگاه

تست یکتشت

تست یک

باغ شیشه ای - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران - سایتی برای با کلاس ها

باغ شیشه ای

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید