درخت میوه ۶۰ دیدگاه
نگارنده: باغ شیشه‌ای در تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۲

معرفی درخت انار

انار

نام انگلیسی

pomegranate

نام علمی

Punica granatum

فارسی رایج

انار

فارسی اصیل

ندارد

معیار زیبایی

رنج قیمت

از خانواده

Lythraceae(دسته بندی جدید)

خاستگاه

ایران عزیز

 

 

    این گیاه از تیره انار بوده و به صورت درختچه با پاجوش‌های فراوان و یا با حذف پاجوش به طور تک‌تنه رشد می‌کند و ارتفاع آن به 5-2 متر می‌رسد. انار از درختان میوه مناطق نیمه‌گرمسیری بوده در نواحی سرد، خزان‌پذیر و در مناطقی که زمستان‌های ملایم دارند، دایم سبز می‌باشد. برای رسیدن مطلوب میوه‌ها به گرمای تابستان بیشتر نیاز دارد. نیاز سرمایی انار در حدود 400-200 ساعت زیر 7 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. سرماهای دیررس بهاره به شکوفه‌های اولیه آسیب می‌رساند و در نتیجه انار ریز جانشین انار درشت و معمولی می‌گردد. در مناطقی که سرماهای دیررس بهاره دارند حتی به میوه‌های تازه تشکیل شده آسیب وارد می‌شود. درخت انار سرماهای 10- درجه سانتی‌گراد زمستان را تحمل می‌کند اما اگر سرما به 12- الی 14- درجه سانتی‌گراد برسد، موجب خشکیدگی اندام‌های هوایی می‌گردد.

    شاخه‌های انار در هنگام جوانی مقطع مربع دارند. برخی از ارقام شاخه‌های خاردار و برخی بدون خار می‌باشند. گل‌ها و میوه‌های انار به صورت منفرد یا چندتایی در نوک شاخه‌های کوتاه که میخچه نامیده می‌شوند، تشکیل می‌گردد. میخچه‌ها در طول عمر خود 4-3 مرتبه میوه می‌دهند. گل‌های انار قرمز مایل به نارنجی به قطر 3 سانتی‌متر و به شکل زنگوله می‌باشد. درخت انار در اوایل فصل رشد هر 15-10 روز یک بار، 4-3 مرتبه گل می‌دهد اما میوه‌ها از گل‌های بارآور بهار حاصل می‌شوند. گل‌های انار را می‌توان به دو گروه بارآور یا ثمری و گل‌های نازا یا علفی تقسیم نمود. گل‌های بارور درشت‌تر بوده، دارای خامه و پرچم بلند هستند. گل‌های نازا یا بی‌بر کوچکتر با خامه و پرچم کوتاه می‌باشند و اکثر این گل‌ها ریزش می‌کنند. گاهی گل‌های حد‌واسط حاصل می‌شود این گل‌ها خامه بلند و یا کوتاه دارند. گل‌های حدواسط که دارای خامه بلند هستند، گاهی اوقات تلقیح یافته ولی میوه‌های معیوب حاصل می‌کنند. میوه‌های انار از نوع سته بشمار می‌ایند و در اطراف دانه‌های میوه، در حین رشد و نمو زایده‌های گوشتی به نام آریل حاصل می‌شود. ریشه‌های درخت انار تا عمق 5/1 متر و گاهی بیشرت در خاک نفوذ می‌کنند و خاک‌های رسی‌شنی برای رشد آن مطلوب می‌باشد. این گیاه خاک‌های مختلف را تحمل می‌کند و در ضمن نیمه مقاوم به شوری خاک می‌باشد. فاصله کشت مناسب انار 6-4 متر بوده و برای شکل‌دهی درخت، تنه‌ کوتاه به ارتفاع 40-30 سانتی‌متر ایجاد می‌شود و بازوهای اصلی درخت روی این تنه قرار می‌گیرند. گرچه درخت انار مقاوم به کم‌آبی می‌باشد اما آبیاری منظم موجب افزایش عملکرد می‌شود. در خاک‌های سبک هر هفته یک بار و در خاک‌های سنگین هر 10 روز یک بار آبیاری منظم مناسب می‌باشد. ازدیاد انار گرچه از طریق پیوند زدن و یا خوابانیدن شاخه امکان‌پذیر می‌باشد اما بهترین روش ازدیاد، تهیه و ریشه‌دار کردن قلمه‌های نیمه‌خشبی و یا خشبی در اواخر فصل رشد می‌باشد.قلمه‌های تهیه شده به طور مستقیم در زمین اصلی کشت می‌گردند و یا بعد از ریشه‌دار کردن در خزانه به محل اصلی انتقال داده می‌شوند.

    یکی از مشکلات پرورش انار، ترک خوردن میوه می‌باشد. علل مختلفی موجب ترک خوردن میوه‌های انار می‌گردد. یکی از علل ترک خوردن میوه انار، صفت ژنتیکی برخی از ارقام می‌باشد. آبیاری نامنظم موجب خشک شدن پوست میوه و ترک خوردن آن می‌شود. بارندگی بی‌موقع و یا سرد شدن ناگهانی هوا در حین رسیدن، موجب بهم خوردن تعادل پوست و گوشت میوه و ترک خوردن آن می‌شود. این پدیده بویژه در پاییز اتفاق می‌افتد. گرمای بیش از حد تابستان و بادهای گرم و سوزان از علل دیگر ترک خوردن انار بشمار می‌آید. گرمای بیش از حد موجب زود رسیدن میوه اما کوچک ماندن آن گردیده و در پوست میوه نیز لکه‌های آفتاب‌سوختگی ایجاد می‌شود. کمبود بر و روی از عوامل دیگر ترک خوردن میوه انار می‌باشد. ارقام انار به دو گروه رودرس شیرین و ترش و واریته‌های دیررس ملس تقسیم می‌شوند. ارقام دیررس از اواسط مهر ماه برداشت می‌شوند. از مناطق کشت انار در ایران می‌توان به ساوه، دامغان، یزد و فارس اشاره نمود.

 

 

 شته‌ي انار 

    عمومي‌ترين آفت درختان انار محسوب مي‌شود كه در تمامي انارستان كشور وجود دارد. 

     
    روش‌هاي كنترلي

    1ـ بررسي‌هاي انجام‌شده نشان‌دهنده‌ي اختلاف فاحش بين تراكم جمعيت تخم شته‌ي انار بر روي پاجوش‌هاي درختان انار و سرشاخه‌ها است. از اين نتيجه مي‌توان به عنوان پايه و اساس يك روش مبارزه‌ي مكانيكي بهره گرفت. بدين‌ترتيب كه پاجوش‌هاي انار را تا زمان جفت‌گيري و تخم‌گذاري شته‌هاي جنسي در پاي درختان حفظ نموده و حذف آنها را به بعد از اين زمان، كه در شرايط آب و هوايي استان يزد حداكثر پايان آذرماه مي‌باشد، موكول كرد. در اين صورت مي‌توان جمعيت تخم آفت و منبع آلودگي سطح باغ براي سال آتي را در مقياس وسيعي كاهش داد. بديهي است كه قطع پاجوش‌ها قبل از تخم‌گذاري شته‌هاي جنسي باعث هدايت آنها به سوي سرشاخه‌ها و تاج درختان انار و افزايش خسارت آفت مي‌گردد.
    2ـ به منظور حفظ دشمنان طبيعي آفت و تداوم تعادل بيولوژيك، از مصرف هر گونه سموم شيميايي در باغات انار جدا جلوگيري گردد. بخصوص كه درختان انار به سموم شيميايي حساس بوده و مصرف سم، ريزش برگ و طغيان كنه‌ي انار را در پي خواهد داشت.
    3ـ از بادبردگي سموم مصرفي در مزارع يا باغ‌هاي مجاور باغ‌هاي انار جلوگيري شود.
    4ـ از كاشت ميزبان‌هاي حساس به آفت مثل باميه و پنبه در حاشيه و مجاورت باغ‌هاي انار خودداري گردد.
    5ـ جهت حمايت از دشمنان طبيعي شته‌ي انار، مقداري از علف‌هاي هرز گلدار در سطح باغ‌هاي انار و حواشي آنها حفظ گردد.
    6ـ با تكثير و رهاسازي كفشدوزك‌هاي شكاري يا بالتوري سبز و زنبور تريكوگراما، دشمنان طبيعي شته‌ي انار تقويت گردد. 
    

    كرم سفيد ريشه‌ي انارروش‌هاي كنترل

    «كرم سفيد ريشه» نيز مانند بسياري از آفات داراي دشمنان طبيعي فراوان است كه آنها را در مراحل مختلف زندگي مورد حمله قرار مي‌دهند. پرندگان، مورچگان، تعدادي از ميكروارگانيسم‌ها ي خاك، زنبورها و بعضي از كنه‌ها ازجمله دشمنان طبيعي اين آفت محسوب مي‌شوند كه لازم است مورد توجه و حمايت قرار گيرند. جمع‌آوري حشرات كامل در صبح زود با تكان دادن درختان و درختچه‌هاي محل استراحت شبانه‌ي حشرات كامل، جمع‌آوري حشرات كامل با كمك نور چراغ، جمع‌آوري لاروهاي آفت در هنگام شخم، به ويژه در فصل تابستان و پائيز از جمله روش‌هاي مؤثر در كاهش جمعيت آفت هستند. 
     
    مگس سفيد انار

    همان گونه كه اشاره شد، در حال حاضر مگس سفيد انار، آفت اقتصادي باغ‌هاي انار محسوب نمي‌شود و آفت از طريق دشمنان طبيعي خود تحت كنترل است و نيازي به مبارزه ندارد.

 

 

باغ شیشه‌ای
و بوی باغچه را ، باد، روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد. و مثل بادبزن ، ذهن ، سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد می زد خود را ......
دیدگاه های شما

60 پاسخ به "معرفی درخت انار"

 1. محمد گفت:

  سلام من یک بنسای انار دارم که برگهاش ریخته و میوه آن نیز خشک شده است ولی تنه اصلی گیاه هنوز کامل خشک نشده و میوه درخت نیز لکه های سیاهی زده و سوراخ شده.ممنون میشم کمکم کنید

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام خوبید شما؟یه عکس میزاشتید بهتر بود. به هرحال اول شرایط نگهداری رو بگید اگه قارچ باشه میشد زودتر با قارچکش درمانش کرد.. الانم میتونید یه مشما دورش بکشید بزار جای خنک و روشن سرشاخه ها رو هرس کنید و کود همراه با اسید هیومیک بهش بدید تا درست بشه.

 2. مانا گفت:

  با سلام.. ممنون از سایت بسیار خوبتون
  میخواستم بدونم کی باید درخت انار رو هرس کرد??
  گل های درخت انار ما خیلی زود میریزن میشه علتشو بگین؟سه سال هست که گل میده…
  خیلی ممنون

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام خوبید شما؟ ببین انار دو نوع گل داره یکی ثمری و دیگری غیرمثمر،معمولا گلهای غیرمثمر ریزش میکنن و بقیه به میوه تبدیل میشن. شاید برای شما همین گلها غیرمثمر میریزه.درضمن تغذیه خاک رو هم باید بررسی کرد سعی کنید از خاک ورمیکمپوست زیاد استفاده کنید پای درخت تا دیگه ریزش نداشته باشید همینطور تو فصل زمستون تو بهمن ماه شاخه های نرک و خراب و پوسیده رو هرس از ته بزنید.

 3. مرضیه گفت:

  سلام
  ما توی باغچه خونه مون (کرمان) چند تا درخت انار داریم که میوه میدن اما چندسالی هست میوه هاش از داخل سیاه و مثل خاکستر میشن و هی میفتن اصلا قابل خوردن نیست. میوه هاش درشت هم نمیشن.
  مشکل انارمون چیه؟ آبیاریش چقدر باید باشه؟ نیاز به سمپاشی یا کوددهی داره؟

 4. مرضیه گفت:

  Attachment

  سلام آقای سجادی
  اینم عکس میوه های انار ما ۹۰% میوه هاش اینجوری میشن
  دلیلش چیه؟

  • باغ شیشه ای گفت:

   خانم گیاه شما اول کرم گلوگاه زده بعد مریضی قارچی زده . باید باسم کونفیدور و روغن ولک درختتون رو سمپاشی میکردید ! الان هم میتونید این کارو بکنید فقط بهتره تو زمستون علف های هرز رو همه رو بکنید و یه سمپاشی و یخ آب هم اون موقع داشته باشید تا دیگه اینطوری نشه چون آفات میزبان مریضی های قارچی هستند و باید میوه های اینطوری رو بکنید بسوزونید و زیر درخت رو تمیز کنید آبیاری بیش از حد انجام نشه و با سم قارچکش هم حتما سمپاشی کنید. درضمن یه دونه شو باز کنید توشو ببینم چطوری شده!!

 5. آبنما گفت:

  مطلب جالب و مفیدی بود به من که خیلی کمک کرد.تشکر از سایت شما

 6. پرهام گفت:

  سلام، ممنون از سایت خوبتون. یک خواهش داشتم هرچند میدونم زمان بر و مشکل هست. در قسمت نام گیاهان یک بخش به عنوان نام فارسی اصیل در نظر گرفتید که من از پنج شش جستجویی که انجام دادم هیچ کدوم از گیاه ها نام فارسی اصیل نداشتند. به همین خاطر درخت انار رو امتحان کردم، چون میدونستم که یکی از میوه های بومی ایران هست که از ایران به همه دنیا رفته و در برخی نقاط دنیا به میوه ایرانی معروف بوده. وقتی مشاهده کردم که در مورد انار هم در سایت شما نام فارسی اصیل “وجود ندارد” تعجب کردم. اگر لطف کنید و به نحوی این اشتباه رو اصلاح کنید سایتتون بسیار قابل استفاده تر و قابل ارجاع تر خواهد بود. در صورتی که در این مورد بتونم کمکی انجام بدم باعث افتخار من خواهد بود.
  با سپاس

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما؟ پیدا کردن نام اصیل گلها کار سختیه، انار رو نشنیدم نام اصیلش رو!! به هرحال ممنون میشم اگه اسمهای اصیل رو میشناسید به ماهم بگید تا بقیه مردم هم استفاده کنند.

 7. پرهام گفت:

  سلام، سپاسگزارم از توجهتون و امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید. خود کلمه انار فارسی اصیل هست. از عربی، انگلیسی، فرانسوی یا زبان بیگانه دیگر گرفته نشده. با توجه به فرموده خودتون با توجه به اینکه پیدا کردن نام فارسی اصیل خیلی از گیاه ها و تمایز دادن اون از فارسی رایج ممکنه مشکل باشه شاید بشه بخش نام “فارسی اصیل” رو حذف کرد، البته میدونم شاید این کار خیلی زمان بر و مشکل باشه. در هر حال مهم اصل مطالب سایت شماست که بسیار پر بار هست.
  شاد و پیروز باشید

 8. رضا گفت:

  سلام خوبی شما 🙂
  ممنون از سایت خوبتون،ما تو حیاطمون یه درخت انار ۶ ساله داریم که تا پارسال فقط گل میداد اونم خیلی کم ولی دیگه بعد اون گل هم نمیده چه برسه به میوه می خواستم ببینم مشکلش کجاست.در ضمن ۴-۵ ساعت در روز بیشتر هم بهش آفتاد نمی خوره و آبیاریشم زیاد روی نظم و قاعده نیست امـا کود حیوانی تا دلت بخواد پاش میریزیم.

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام ببینید کجا ساکن هستید؟ شاید کلا انار تو اون منطقه نگیره! انار منطقه معتدل گرم میخاد جای سرد جواب نمیده گلاش میریزه یا میوش ریز میشه…..ابیاریش باید روی نظطم باشه و باید زمستونا هرس بشه همیشه کود هم باید داده بشه مرتب

 9. مسعود گفت:

  سلام میخاستم ببینم مشکل ریزش انار پیش از رسیدن یعنی موقعی که تازه به رشد میرسه چیه ممنون میشم
  قبلا انار میداد ولی امسال تا به اندازه فندق میشه میریزه

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما؟ ببنیدی ضعف خاک باعث میشه که میوه ها بریزن.همینطور نور کم ، شرایط نگهداریت چطوریه؟

 10. احمد گفت:

  سلام مهندس گل.برای آفت گلوگاه انار چی و چه زمانی برای استفادش رو پیشنهاد میدین؟برای شته از دیازینون ۱ هفته پیش استفاده کردیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات فروشگاه

تست یکتشت

تست یک

باغ شیشه ای - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران - سایتی برای با کلاس ها

باغ شیشه ای

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید