گل های بیرونی ۷۵ دیدگاه
نگارنده: باغ شیشه‌ای در تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۲

معرفی گل کوکب

کوکب

نام انگلیسی

Dahlia

نام علمی

Dahlia spp

فارسی رایج

کوکب

فارسی اصیل

ندارد

معیار زیبایی

رنج قیمت

از خانواده

Asteraceae

خاستگاه

مکزیک و آمریکای مرکزی
میزان درجه سختی این گیاه
نگهداری از این بوته آسان است
نگهداری از این بوته سخت است

 

برای خرید بذر گل کوکب از فروشگاه ما کلیک کنید.

 

این گیاه بومی مکزیک، آمریکای مرکزی و کلمبیا بوده و دارای ۳۰ گونه است. حدود ۲۰۰۰۰ رقم دارد که اغلب آنها از D. pinnataو D. coccineaمشتق شده اند. گیاهی دایمی و حساس به سرما با ریشه های ژوخه ای گرد یا دوکی شکل می باشد. برگ ها مرکب، بزرگ و دندانه دار است و گل ها به صورت یک رنگ، دورنگ و چند رنگ شامل سفید، زرد، نارنجی، قرمز و بنفش دیده می شود. گل ها ممکن است کم پر، نیمه پرپر یا پرپر باشند. قطر گل بین گونه ها بسیار متغیر بوده و ممکن است از کمتر از ۱۰ سانتی متر تا بیشتر از ۲۵ سانتی متر برسد. دارای ارقام پاکوتاه و پابلند است (۲۰۰-۳۰ سانتی متر). این گل به عنوان گل حاشیه ای و گل بریدنی استفاده می شود. از روی جوانه ها می توان رنگ گل را تشخیص داد. اگر جوانه سبز روشن باشد گل سفید یا زرد است و اگر جوانه قرمز باشد گل قرمز یا بنفش است.

 

طبقه بندی کوکب

 

انجمن کوکب آمریکا این گیاهان را در ۱۴ گروه کلی طبقه بندی کرده است. از انواع عمده آن که جهت تولید گل بریده استفاده می شود می توان سه رقم تزیینی، کاکتوسی بزرگ و منگوله ای را نام برد. نوعی طبقه بندی کوکب براساس شکل ظاهری به صورت زیر است:

 

الف) کوکب های کم پر

 

الف-۱- کم پر ساده: یک یا چند گلچه شعاعی دارند که ممکن است همپوش باشند و در اطراف دیسک مرکزی قرار گیرند. اندازه گل به طور معمول کوچکتر از ۱۰ سانتی متر است.

کوکب

کوکب

الف-۲- کم پر یقه دار: دو ردیف گلچه کناری دارند که یک ردیف اضافی آن حاصل تغییر شکل پرچم ها است. بخش خارجی شامل یک ردیف از گلچه های شعاعی پهن است و بخش داخلی شامل حلقه ای از گلچه های کوچک است که در اطراف دیسک مرکزی قرار دارند. قطر گل به طور معمول ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر است.

کوکب یقه دار

کوکب یقه دار

 

ب) کوکب های پرپر

 

ب-۱- کوکب های شبیه به نیلوفر آبی: گلچه های شعاعی پهن به نسبت کم هستند که صاف بوده و یا در حاشیه ها کمی به سمت داخل یا خارج خم شده اند و به گل ها ظاهری تخت داده اند. گل ها در اندازه های کوچک یا متوسط دیده می شود.

کوکب آنمون

کوکب آنمون

ب-۲- آنمونیک: هر گل شامل یک یا بیش از یک حلقه از گلچه های پهن و گروه فشرده ای از گلچه های لوله ای و متمرکز به سمت بالا که طویل تر از گلچه های دیسکی نوع کم پر هستند، می باشد. قطر گل به طور معمول ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر است.

کوکب آنمونیک

کوکب آنمونیک

ب-۳- کوکب لانه زنبوری یا منگوله ای: گل کوچک و گلچه ها بسیار فشرده و شبیه لانه زنبور هستند. مشابه انواع توپی ولی کروی تر هستند و گلچه ها در تمام طول به سمت داخل خم شده اند.

کوکب لانه زنبوری

کوکب لانه زنبوری

ب-۴- توپی: گل ها توپی شکل و یا کمی در قسمت بالا پهن هستند. گلچه های شعاعی به صورت مارپیچی قرار داشته اندو از بیش از نصف طول خود به سمت داخل خم شده اند. نوک آنها گرد یا کند است.

کوکب توپی

کوکب توپی

ب-۵- نیم کاکتوس: گلچه های شعاعی تا حدودی در یک نقطه متمرکز و در قاعده پهن تر از نوع کاکتوسی هستند. در نیمه انتهایی به سمت بیرون خم شده اند و نیز راست بوده و یا به سمت مرکز گل خم شده اند.

کوکب نیم کاکتوسی

کوکب نیم کاکتوسی

ب-۶- کوکب های کاکتوسی: گل کاملا پرپر و گلچه های شعاعی که در یک نقطه متمرکز هستند باریک، بلند، نوک تیز، پیچ خورده و نامنظم هستند و گلبرگ ها شب ها کمی به سمت مرکز خم می شوند. اندازه گل از کمتر از ۱۰ سانتی متر تا ۲۵ سانتی متر دیده می شود.

کوکب کاکتوسی

کوکب کاکتوسی

ب-۷- کوکب زینتی: دیسک مرکزی گل قابل دیدن نبوده و گلچه های شعاعی به طور معمول پهن و در حاشیه ها کمی به سمت داخل خم شده اند و گاهی تا حدودی دندانه دار هستند.

کوکب زینتی

کوکب زینتی

ب-۸- انواع متفرقه: انواعی هستند که در گروه های فوق قرار نمی گیرند و شامل انواع ارکیده ای، انواع شبیه گل صدتومانی و انواع ستاره ای هستند.

 

گلدهی:دوره گلدهی بیشتر ارقام کوکب به نسبت طولانی بوده و از اواخر بهار تا اواخر پاییز گل می دهند. در نواحی کوهستانی جایی که تابستان های خنک تری دارد، کوکب فوق العاده رشد می کند و گل های آن بسیار درشت می شود. رنگ گل ها نیز در این مناطق پررنگ تر و جالب تر است.

 

نیازها:کوکب به زه کشی خیلی حساس است و در خاک دارای زه کشی نامناسب، به سرعت می پوسد. خاک آن باید حاویموادآلی کافیو نیز دارای زه کشی مناسب باشد. PH مناسب آن ۷-۶ است. زمینی که درآن کوکب کاشته می شود باید آب کافی دریافت کند تا خاک همیشه مرطوب باشد ولی نباید زیاده از حد آبیاری شود. گهگاهی از خاک پوش به ویژه کاه به ضخامت حدود ۵ سانتی متر برای نگهداری رطوبت اطراف گیاه استفاده می شود. محل کاشت باید آفتاب گیر باشد. دامنه دمایی بهینه برای رشد رویشی ۲۵-۱۳ و برای گلدهی ۱۵-۱۰ است. بهترین گل ها در مناطق با شب های خنک به دست می آید. نیتروژن وفسفر مهمترین عناصر مورد نیاز گل کوکب هستند. مقادیر به نسبت کم پتاسیم و کلسیم برای رشد بهینه و نیز برای تولید ریشه های ژوخه ای و حفظ تعداد گل های تولید شده لازم است. در اوایل تابستان مصرف کودهای نیتروژنه به صورت هفتگی و از اواسط تابستان تا پاییز مصرف کودهای پتاسه برای آن مفید است. در مناطقی که کوکب کود کافی دریافت نمی کند، تعداد گل ها کم و اندازه آنها کوچک می شود. ارقام پابلند این گیاه نیاز به قیم دارند. حذف گل های پژمرده به گلدهی آن کمک می کند.

انواع باغچه ای کوکب نیاز به قیم ندارند و باید سر برداری شوند. در انواع پابلند زمانی که به حدود ۴۰ سانتی متر رسیدند باید سر برداری شوند تا تعداد  انشعابات زیاد شود. برای انواع گل درشت ۵-۳ و برای انواع با گل کوچکتر ۱۰-۷ ساقه گلدهنده باید حذف شود. برای بدست آوردن گل با کیفیت بالا دو جفت از جوانه های تشکیل شده در محور برگ در پایین جوانه انتهایی باید حذف شود و برای تولید گل های خیلی درشت باید سه جفت از جوانه ها حذف شوند.

گلدهی و نیز رشد ریشه های ژوخه ای، هر دو تحت تأثیر دما و فتوپریود قرار می گیرد. از نظر فتوپریود، کوکب به عنوان یک گیاه روز کوتاه اختیاری طبقه بندی می شود. اغلب واریته ها در ۱۴-۱۲ ساعت روشنایی گل می دهند. برخی ارقام روز خنثی هستند در حالی که برخی از آنها در دوره نوری کمتر از ۱۶ ساعت گل نمی دهند. روزهای کوتاه باعث جلوگیری از تشکیل گل و یا سبب عدم تکامل گل می شود. در این شرایط ژوخه ها سریع رشد می کنند.

 

افزایش: کوکب به سه روش بذر، تقسیم (جدا کردن ریشه ژوخه ای) و قلمه افزایش می یابد. از لحاظ تجاری انواع بریدنی کوکب، در درجه اول با قلمه و سپس توسط بذر افزایش می یابد. افزایش از طریق تقسیم ریشه، جنبه تجاری نداشته و فقط توسط علاقه مندان به این کار انجام می شود.

 

بذر: انواع باغچه ای به طور معمول با بذر افزایش می یابند، گرچه از ژوخه های آن نیز می توان استفاده کرد. کاشت بذر در اسفند در شاسی یا گلخانه نیم گرم انجام شده وقتی گیاهان ۴ برگه شدند (در فروردین ماه) آنها را در گلدان های استکانی نشاء کرده گلدان ها را دوباره درون شاسی سرد قرار داده و پس از رفع خطر سرما، به زمین اصلی منتقل می کنند. ممکن است بذرکاری در اوایل اردیبهشت انجام شود که زمین اصلی کشت شده و نیاز به تنک کردن دارد.

 

قلمه: جهت تهیه قلمه بدین صورت عمل می شود که ساقه را کمی بالاتر از سطح خاک قطع کرده و قسمت باقی مانده را با خاک میپوشانند. در این حالت به سرعت از نزدیک محل طوقه جوانه ها شروع به رشد می کنند. پس از آنکه جوانه ها کمی رشد کردند دوباره پای بوته را خاک می دهند. سرعت ظهور جوانه ها به دما، رطوبت و نوع رقم بستگی دارد. پس از آنکه چند ریشه بر روی آن ظاهر شد از آنها قلمه گیری می شود. گاهی ریشه های ژوخه ای را در بهمن یا اسفند در گلخانه، در گلدان یا شاسی می کارند و دمای ۲۰-۱۵ برای آن فراهم می کنند تا جوانه های آن رشد کنند. وقتی طول جوانه ها به ۱۰ سانتی متر رسید از آن قلمه گیری می کنند. قلمه ها ممکن است معمولی یا پاشنه دار باشند. قلمه پاشنه دار ۴-۲ میلی متر از طوقه یا ژوخه را نیز به همراه دارد و از نظر رشد مطمئن است ولی تعداد گیاه حاصل از این راه کم است. در قلمه معمولی از جوانه رشد کرده ۴-۳ قلمه تهیه می کنند. باید توجه داشت که قلمه ها در مقابل آفتاب قرار نگیرند، چون رطوبت خود را به سرعت از دست میدهند. قلمه ها را در دمای ۱۸ -۱۵ در شرایط سایه کشت می کنند که ۳-۲ هفته بعد ریشه دار می شود. قلمه های ریشه دار در اردیبهشت در زمین اصلی کشت می شوند. گاهی در گلدان هم کشت می شود ولی کمتر رایج است. گیاهانی که با قلمه زیاد می شوند پاکوتاه شده و گل های درشتی خواهند داد.

 

تقسیم ریشه:ریشه های ژوخه ای کوکب به سرما حساس هستند بنابراین  آنها را در پاییز از خاک خارج کرده ودر فروردین می کارند. ژوخه ها فاقد جوانه هستند (چون ریشه متورم شده اند) بنابراین همراه آنها باید بخشی از طوقه وجود داشته باشد. چون مطمئن نیستیم که قطعه جدا شده جوانه دارد یا نه، یکی دو هفته پیش از کشت، دسته ژوخه ها را در ماسه مرطوب با دمای بالای ۱۰ قرار می دهیم تا جوانه ها رشد کرده و ظاهر شوند. زمانی که جوانه ها ۲ سانتی متر رشد کردند، ژوخه ها را به چند قسمت تقسیم می کنیم. این ژوخه ها پس از ۱۲-۸ هفته گل می دهند. اگر ژوخه بدون جوانه کشت شود، پوسیده و از بین می رود.

 

نگهداری ریشه ژوخه ای:چون این گیاه به سرما حساس می باشد با شروع اولین سرما بوته ها خشک شده و باید هر چه زودتر ریشه های ژوخه ای از خاک خارج شوند. ریشه های ژوخه ای در دمای ۲- یخ می زنند. ژوخه های خارج شده از خاک چند روز در معرض نور خورشید قرار داده می شوند تا کمی رطوبت خود را از دست بدهند. سپس به آنها قارچ کش زده و درون ماسه با کمی رطوبت نگهداری می شوند. بهترین شرایط انبار کردن ریشه های ژوخه ای، خزه حاوی ۵۰ درصد رطوبت و دمای ۵ تا ۱۰ درجه سانتی گراد می باشد. استفاده از یک پوشش پارافینی نیز در جلوگیری از کاهش وزن و رشد منلسب ژوخه ها پس از کاشت مؤثر است. هر چند وقت یکبار باید ریشه ها را بازدید کرد و بافت عهای آلوده را حذف نمود و دوباره قارچ کش زده شود.

برداشت و نگهداری گل:گل ها را زمانی که به طور کامل باز شدند می چینند. ساقه چیده شده را باید در آب با دمای ۵۰ به مدت ۳۰ ثانیه فرو برد یا ته شاخه را با شعله سوزاند تا قادر به جذب آب شود. گل ها را در دمای ۴۰ به مدت ۵-۴ روز می توان انبار کرد.

باغ شیشه‌ای
چرا مردم نمیدانندکه لادن اتفاقی نیست؟ نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروزاست ؟ چرا مردم نمی دانند که در گل های ناممکن هوا سرد است؟
دیدگاه های شما

75 پاسخ به "معرفی گل کوکب"

 1. vahid گفت:

  سلام مهندس طاعات قبول
  من میخاستم چندتا کود و هورمون و…از فروشگاهتون بخرم ولی تنوعشون انقدر زیاده که گیج شدم گفتم با خودتون مشورت کنم
  ۱کود:
  (کود کریستالون) یا (کود اورال سه۲۰ )یا (کود گل پرور)
  در ضمن بگم که این کود رو واسه گیاه های زینتی آپارتمانی مثل بگونیا گندمی قاشقی برگ بیدی پتوس ناز اویز گلسنگ و… میخام
  ۲اسید هیومیک:
  (کود آهن و اسید هیومیک گرین) یا (اسید هیومیک)
  ۳هورمون ریشه زایی:
  (انرگیل) یا (کانادایی) یا(زاک)
  ۴قارچ کش: قارچ کش رو بیشتر واسه کاشت پیاز گل مثل لاله و لیلیوم میخام
  (قارچ کش مانکوزب)یا (سیاه و سفید)یا(کالیبان)یا(کاپتان)
  ببخشید طولانی شد خیلی خیلی ممنون از لطفتون

  • vahid گفت:

   مهندس جواب مارو نمیدی؟

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام عزیزم ببخشید سوالات زیاد هستش از قلم میوفتن…ببینید بهترین کود برای شما رو من کودهای آپارتمانی گرین رو توصیه میکنم.. و بهترین اسید هم آهن و اسید هیومیک گرین باز هم توصیه میکنم…اون هورمون ها هم هورمون کانادایی براتون بهتره….قارچکش بنومیل تهیه کنید عمومی هستش

   • vahid گفت:

    خواهش میکنم مهندس خیلی هم ممنون که وقت میذارید جسارتن اون هورمون انرگیل رو زده برای مصارف خانگی منم برای مصارف خانگی میخام بنطرتون بازم همون کاناداییه بهتره؟

 2. vahid گفت:

  مهندس دریاب مارو بابا منتظر جوابیم بخدا!!!!

 3. صالح گفت:

  Attachment

  سلام برادر خسته نباشی……
  آقا این دو تا بدبخت که دارن با من زندگی می کنن اول به عنوان کوکب هلندی به من فروختن . اول تو پذیرایی بود دیدم برگاش داره پژمرده میشه گفتم شاید نورش کمه ۱ روز گذاشتم تو آفتاب دیدم برگاش نابود شد. بعدا آوردم سمت نمای شمال که تغریبا دو ساعت در روز آفتاب میگیره ولی حال هر دو تاشون بده ………. باید چه بکنم … هرچند وقت آب بدم ….. اصلا درست میشن اینا؟؟؟؟

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام خوبی شما/ گل بیرونی رو هرگز توی اتاق قرار ندید. ببرید از همون اول توی تراس ، اینطوری میره تو خونه خراب میشه بعد یهو میاد زیر افتاب سنگ کوب میکنه الانم برگاش رو هرس کنید از پایین تا دوباره برگ بده و رشد بکنه

 4. صالح گفت:

  سپاس مهندس نازنین

 5. سعید گفت:

  سلام
  یکی از دوستان به اسم امیر در تاریخ ۲۸خرداد مشکلی رو مطرح کردن و عکس گلشون رو هم گداشته بودن.
  متاسفانه من هم دقیقا همین مشکل رو دارم.
  اگه لطف کنید و جواب هر دوی ما رو بدید ممنون میشم

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام داداش لطفا سوال رو بپرسید ، سوالات مردم زیاده از قلم میوفته گاهی، نمیشه رفت دنبالش تو ۲۲ هزار تا کامنت دنبالشون گشت

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام این مشکل به خاطر آفت کنه هستش باید اول اب و صابون رو روی گیاه اسپری کنید بعد سم ابامکتین یا کونفیدور رو روی گیاه اسپری کنید د مرتبه با فاصله ی ۵ روز همینطور با اسید همیومیک تغذیه کنید گل رو

 6. ماها گفت:

  سلام
  گلهاى کوکب من تو اول مهر که خریدم گل داشت یک سرى گل هاش خشک شد منم گلهاى خشک شدش رو هرس کردم بعد دوباره که گل دادن گلهاشو چیدم براى داخل خونه، بعد یه هفته دیدم غنچه هاش باز نمیشه بهش کود کریستالون صورتى دادم حالا الان دو هفته هستش که غنچه هاش هیچکدومش همچنان باز نشده (من غنچه هاشو هرس کردم تاثیرى نداشت) این به این معنى هستش که کوکبم قهر کرده ودیگه گل نمیده؟چیکار کنم غنچه هاش باز بشه؟ببخشید خیلى طولانى شد، با تشکر از راهنمایی هاتون

  • عذرا گفت:

   سلام فکر کنم این گل شما شوک دیده چون احتمالا این گل گل بیرونی هست اخه تو ارومیه اینارو توخیابون میکارند شاید اگه شرایط هوای خونه رو مثل بیرون بکنید بازم گل بدند و غنچه هاش باز بشه درضمن کودد اپارتمانی گرین +اهن گلهارو هم قوی تر وهم پرگلتر میکنه

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما؟ گلتون رو ببرید توی حیاط یا تراس توی خونه نمیمونه و تحمل نمیکنه باید تهویه داشته باشه ! نور زیاد میخاد تا بتونه غنچه ها رو باز بکنه ، بدون نور با کلی کود هم درست نمیشه

 7. somi گفت:

  سلام آقای مهندس و دوستان
  هر کسی میدونه بهم بگه. گلی میخوام که از بعد کاشتن تول گلدون سریع در بیاد و گل بده. تو همه فصل های سال. و پر گل باشه
  ممنون

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام خوبی شما؟ میتونید از بنفشه افریقایی یا استرپتوکارپوس استفاده کنید اینا تمام سال گل دارند

  • عذرا گفت:

   اونیکه بابذر کاشته بشه گل هم بده عمرش کمه وبیشتر فصلیه شمدونی البته شمدونی کاشتش باقلمه گیریه بابذر فکر نکم سریع باشه درواقع عمر نوح میخد وصبر ایوب! گل سمیه هم بابذره ولی چون سمی است نمیشه تو خونه نگه داری کرد وتوی گلدون زیاد جالب نمیشه شاید بتونی رز رو امتحان کنی ولی رز همیشه تو گلدون نمیمونه وباریشه کاشته میشه
   فلفل هم توگلدنیه هم زود رشد میکنه پریمیوم برگ قاشقی ولی تکثیر این گل هم با قلمه گیری وگذاشتن قلمه درابه که ریشه بده ولی سریع گل میده گلاش هم دوماهی روش میمونه 🙂
   البته اینایی که مهندس گفت هم بد نیست ها ولی بنفشه نازکش میخاد داداشم مال منو یک روز گذاشته بود جلو پنجره (مثل رگ محبتش گل کرده بود بدبخت تا بفهمم جزغاله شده بود فقط یکچهارمش برام موند) :((

   • somi گفت:

    ممنون آقای سجادی و عزرا
    الان برادرت حالش چطوره؟ بلایی سرش نیاوردی که؟! d:
    یه ساله هم باشه خوبه. میخوام همیشه گل داشته باشم مثل گل شاخه بریده. فک کنم کوکب گزینه خوبی باشه. البته رنگ و وارنگش

    • ازرا گفت:

     گلم املای اسم من عذرا ست نه چیز دیگه وجوردیگه! درضمن داداشم ۱۳سالشه مردیه براخودش ولی نمیتونه به خودش بقبولونه فضولی کاربدیه میگه ابجیمی دیگه چی میشه ؟:)حسابی تو کارام میخاد کمکم کنه ولی بیشتر مواقع دسته گل اب میده

    • ازرا گفت:

     عذرا درسته ولی من دوتا سیستم عامل دارم مجبورم با دوتای متفاوت بنویسم
     لاتین وتلفظ هم az ra نه ozra ویا چیزدیگه گلم تازشم میتونی توفرهنگ لغت سرچ کنی ی اسم عربی فارسیه از الغاب حضرت فاطمه وحضرت مریمه یعنی پاک
     🙂

 8. ماها گفت:

  سلام
  گلهاى من توى بالکن است، من گلهاى کوکب باز شده رو چیدم گذاشتم داخل گلدان آب یعنى گلهاشو چیدم نه اینکه گلهارو با بوته بیارم داخل خونه واسه همین میگم که شاید گلهاشو چیدم قهر کرده ، ولى غنچه هاش زیاده!!!!

 9. ماها گفت:

  سلام آقاى مهندس
  گلهاى کوکب من توى بالکن جنوبى است، نور خیلى زیادى استفاده میکنه، پس الان به نظرتون مشکل چیه
  ممنون از راهنمایى هاتون

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما؟
   ببینید وقتی گیاهی غنچش باز نمیشه ، این یعنی زورش نمیرسه بازش کنه ! وبه دلیلی مثه نور کم یا کمبود ویتامین هستش، اگه نورتون خوبه پس میمونه کود گلدهی! سعی کنید دو هفته یبار کود گلدهی بهش بدید تا جون بگیره و گلش و غنچش رو باز بکنه و سریع و کیفیت خوبی هم داشته باشه ، گلهای خشکش رو همیشه بکنید

 10. ماها گفت:

  آقای مهندس ممنون از جواب اون ممنون میشم بگید که چه نوع کودی خوبه مثلا کریستالون صورتی خوبه اگه کود بهتری هست میشه لطفا دقیقا بگید چه کودی برای گل دادن گل کوکب خوبه؟
  با تشکر فراوان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات فروشگاه

تست یکتشت

تست یک

باغ شیشه ای - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران - سایتی برای با کلاس ها

باغ شیشه ای

برای عضویت در کانال تلگرامی رسمی باغ شیشه ای

بر روی تصویر زیر کلیک کنید