درخت میوه ۷۳ دیدگاه
نگارنده: باغ شیشه‌ای در تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲

معرفی درخت انگور

انگور

نام انگلیسی

Grape

نام علمی

Vitis sp

فارسی رایج

انگور

فارسی اصیل

تاک

معیار زیبایی

رنج قیمت

از خانواده

Vitaceae

خاستگاه

مناطق مدیترانه ای

 

 

    این گیاه از تیره انگور بوده و جنس ویتیس دارای دو زیر جنس موسکادینیا و ائوویتیس می‌باشد. گونه‌های مربوط به زیر جنس ائوویتیس شامل منشاء آسیایی (V.amresis)، منشاء
آسیا- اروپا (V.viniferal.) و منشاء آمریکایی (V. Labrrusca، V. berandieri، V.riparia، V.solanis) می‌باشد.

    انگور ویتیس وینیفرا به صورت تجاری پرورش داده می‌شود و زیر گونه مهم آن ویتیس سایتوا می‌باشد که میوه‌های ارقام مختلف این زرگونه قابل خوراک است. جوانه‌های بارور انگور از نوع جوانه‌های مرکب بوده و هنگام بیدار شدن ابتدا یک شاخه حاصل شده و روی آن بین ۱ الی ۴ خوشه ظاهر می‌شود. اکثر ارقام انگور گل‌های کامل و دوجنسی دارند اما برخی از آنها همچون V.rotundifolia دوپایه می‌باشند. محل استقرار جوانه‌های بارور در جانب شاخه‌های یک‌ساله بوده و تراکم جوانه‌های بارور بر روی شاخه یک‌ساله انگور، به ارقام مختلف آن بستگی دارد. معمولاً در ارقام دانه‌دار، تراکم جوانه‌های بارور در قسمت پایین شاخه و در ارقام بیدانه مثل سفید‌بیدانه، تراکم جوانه‌های بارور بین گره‌های چهارم تا دوازدهم بیشتر می‌باشد. در طول شاخه‌های یک‌ساله، روی هر گره دو جوانه وجود دارد که یکی از آنها بدون نیاز سرمایی در فصل رشد سال جاری بیدار شده و شاخه‌های جانبی را حاصل می‌کند و جوانه دیگر که جوانه اصلی نام دارد بعد از گذراندن یک دوره سرما در سال آتی فعال می‌شود.

    روی هر گره شاخه یک‌ساله علاوه بر جوانه‌ها، خوشه و یا پیچک و برگ‌ها قرار می‌گیرند.

    پیچک ها که از لحاظ زیست‌شناسی تشابه عضوی با خوشه‌ها دارند، بر روی شاخه یک‌ساله بعد از اتمام گره‌های مربوط به خوشه، روی گره‌های تولید کننده پیچک قرار می‌گیرند. خوشه‌ها و پیچک‌ها در روی هر گره و در مقابل برگ‌ها قرار می‌گیرند. طرز قرار گرفتن خوشه‌ها و یا پیچک‌ها درارقام انگور اروپایی دو در میان بوده به طوری که دو گره متوالی حاوی خوشه یا پیچک و گره بعدی خالی از عضوهای فوق‌الذکر می‌باشند. اما در ارقام انگور آمریکایی همه گره‌ها حاوی خوشه و یا پیچک‌ می‌باشند. برگ های انگور پهن یا رگبندی پنجه‌ای و حاوی پنج لوب بوده و در برخی از ارقام انگور لوب‌ها کاملاً مشخص می‌باشد. زمان تمایز گل، اوایل تیرماه بوده و معمولاً همزمان با گلدهی فصل جاری می‌باشد. هنگامی که میانگین دما در اوایل بهار به ۱۰ درجه سانتی‌گراد برسد، جوانه‌های انگور بیدار می‌شوند که معمولاً مطابق با نیمه دوم اردیبهشت ماه می‌باشد. خوشه‌های گل در اوایل خرداد ظاهر شده و گل‌ها در نیمه اول تیر ماه و در حدود ۵/۱ الی۲ ماه بعد از بیدار شدن جوانه‌ها، باز می‌شوند. مدت گلدهی در انگور ۱۰-۸ روز می‌باشد. هر گل انگور شامل ۵ کاسبرگ، ۵ گلبرگ، ۵ پرچم و یک مادگی با ۳-۲ عدد برچه می‌باشد. گلبرگ‌ها به رنگ سبز بوده و از بالا به هم چسبیده و به صورت کلاهک از گل جدا می‌شوند. داخل هر برچه دو عدد تخمک وجود دارد و در صورت تلقیح کامل ۶-۴ عدد بذر در داخل هر میوه حاصل می‌شود. گل‌های انگور روی گل‌آذین خوشه‌ای مرکب تشکیل می‌شوند. میوه‌های انگور از نوع سته حقیقی بوده و بستگی به شرایط اقلیمی منطقه و نوع انگور در اواخر تابستان تا اوایل پاییز می‌رسند. در حدود ۳۰۰ رقم انگور در ایران وجود دارد و برخی از ارقام تجاری آن شامل انگور سفیدبیدانه، انگور قرمزبیدانه، صاحبی، ریش‌بابا، یاقوتی، حسینی، عسگری، فخری، شیرازی و خلیلی می‌باشد.

    نیاز سرمایی جوانه‌های انگور در حدود ۳۵۰-۱۰۰ ساعت زیر ۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. انگور از درختان میوه مناطق معتدل گرم بشمار می‌آید و به سرمای شدید زمستان حساس بوده و به طور متوسط سرمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند. این گیاه به تابستان‌های گرم و زمستان‌های ملایم نیاز دارد. انگور مقاوم به خشکی، نیمه مقاوم به شوری خاک و مقاوم به خاک‌های آهکی بوده و در مناطقی که میزان بارندگی بیشتر از ۳۰۰ میلی‌متر باشد، می‌توان به صورت دیم پرورش داد و در مناطق کم‌باران در طی فصل رشد ۴-۳ نوبت آبیاری می‌شود. خاک‌های سبک با بافت لومی‌شنی برای پرورش انگور مناسب می‌باشد. ازدیاد انگور توسط قلمه‌های خشبی که در اواخر پاییز و یا اوایل بهار تهیه می‌شوند، انجام می‌گیرد. اکثر قلمه‌های انگور به راحتی ریشه حاصل می‌کنند اما برخی از ارقام انگور همچون ویتیس‌برلاندیری سخت ریشه‌زا هستند. در کشورهای اروپا و آمریکا به علت وجود شته فیلوکسرا که ارقام انگور اروپایی به آن حساس می‌باشند و در ریشه گال ایجاد می‌کند، از پایه‌های انگور آمریکایی استفاده می‌شود و برای این منظور، از طریق پیوند نیمانیم ویا پیوند روی میزی توسط دستگاه پیوند، ارقام انگور مورد نظر تکثیر داده می‌شوند. در مناطقی که زمستان‌های سرد و یخبندان‌های شدید دارند، بوته‌های انگور به روش خوابیده یا خزنده که یک روش سنتی‌ می‌باشد، هدایت‌ و تربیت می‌گردند. اما در مناطقی که زمستان‌های ملایم دارند می‌توان بوته‌های انگور را به صورت داربستی و با روش‌های مختلف هدایتی از جمله روش کوردون، پاچراغی، چتری و سیلوز پرورش داد. فاصله کشت بوته‌ها در روش خوابیده ۳ متر و در روش داربستی ۵/۲ متر می‌باشد. شاخه‌های یک‌ساله انگور همه‌ساله نیاز به هرس دارند و شدت هرس با توجه به قدرت رشد بوته‌ها و نوع رقم انگور به صورت هرس کوتاه از روی ۳-۲ جوانه، هرس متوسط از روی ۵-۴ جوانه و هرس طویل از روی ۱۲-۸ جوانه انجام می‌گیرد. هرس مخلوط یا گیو در بوته‌های انگور که به روش پاچراغی با شاخه طویل هدایت شده باشند، انجام می‌گیرد. در این روش یک شاخه طویل و یک شاخه کوتاه در روی هر بازوی فرعی، باقی گذاشته می‌شود. هرس کوتاه در بوته‌های ضعیف که باروری کمتر دارند، انجام می‌گیرد. هرس انگور بعد از خطر سرما و یخبندان در اوایل بهار انجام می‌گیرد. دیر هرس کردن انگور موجب بروز اشک مو یا گریه مو می‌گردد. زیرا در اوایل بهار هنگامی که دمای خاک به ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، ریشه مو شروع به جذب آب و مواد معدنی کرده و دیر هرس کردن موجب ترشح شیره خام از محل‌های برش شاخه می‌شود. در طی فصل رشد، برای افزایش کمیت و کیفیت محصول، در بوته‌های انگور هرس سبز انجام داده می‌شود. برای این منظور عملیاتی همچون حذف تعدادی از برگ‌ها (معمولاً ۲۰ درصد از برگ‌ها)، نوک‌برداری یا پانسمان، حلقه‌برداری در پایین شاخه‌های یک‌ساله، تنک کردن خوشه‌ها و حذف شاخه‌های فرعی انجام می‌گیرد. معمولاً برای رشد کامل هر خوشه انگور به ۲۶-۲۲ عدد برگ نیاز می‌باشد و بوته‌هایی که به صورت خوابیده پرورش داده ‌می‌شوند در اثر عدم رسیدن نور کافی و تهویه ناقص، خوشه‌ها به طور کامل نمی‌رسند و وجود رطوبت نسبی بالا در داخل بوته سیب رشد امراض قارچی بویژه سفیدک می‌گردد. حذف قسمتی از برگ‌های اضافه  موجب تهویه و رسیدن نور کافی به داخل بوته‌ها می‌شود. معمولاً حذف ۲۰ درصد از برگ‌های اضافی برای هر بوته مناسب است. حلقه‌برداری در پایین شاخه‌های یک‌ساله موجب کاهش ریزش گل‌ها، افزایش اندازه حبه‌ها و زودرس شدن محصول می‌گردد. برای کاهش ریزش گل‌ها معمولاً عمل حلقه‌برداری یک هفته قبل از گلدهی و برای افزایش حجم یا اندازه حبه‌ها بویژه در ارقام بیدانه عمل حلقه‌برداری، کمی پس از ریزش طبیعی گل‌ها انجام می‌گیرد.

باغ شیشه‌ای
و بوی باغچه را ، باد، روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد. و مثل بادبزن ، ذهن ، سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد می زد خود را ......
دیدگاه های شما

73 پاسخ به "معرفی درخت انگور"

 1. عرفان گفت:

  سلام چرا نمیشود متن ها را کپی کرد

  • باغ شیشه ای گفت:

   سلام به خاطر بحث کپی رایت قفل هستند

   • عذرا گفت:

    خوب به قالب نویستون بگید خانم مهندس میگه میتونسید قسمت بندی کنید که جای کامنت گذاریها فقط کاربران بتونند کپی پیست کنند درعوض پاسخ ها ومتن های نوشته شده توسط شما قفل باقی بمونه ی تابع نویسی ساده میخاد!ا 🙂 اونو نمیگم قالب نویس تنبلی کرده باشه و همه قسمت هارو ی تیکه دیمی نوشته معمولا براپروژه بچه ها چند تکه کارمیکنند یکم زحمت داره ولی کاربرا دعاش میکنند 🙂
    بخدا خیلی وقتا سختمونه بنویسیم نت هی کنتور میندازه مخصوصا اخرای ماه که از تعرفمون کم مونده اونوقت مجبور میشیم یجا بنویسیم بعد اسکیرین بزنیم اونم مشکلات خودش روداره مثل ریز دیده شدن تاردیده شدن و….

    • باغ شیشه ای گفت:

     سلام دقیقا حرف شما رو براش منتقل کردم ، جوابش ببینم چی هست

     • عذرا گفت:

      اگه متوجه نمیشه ایمیلم رو بده بهش ی ایمیل بزنه بیشتر تر کمکش کنم و هم بگم کجای سایت مشک فنی داره
      ممنون

     • باغ شیشه ای گفت:

      ایشون فرمودند که : سورس همه سایتهای دنیا به صورت کامبایل شده در دسترس عموم هستش، و هیچ کس از این طریق نمیتونه هک کنه سایت رو ، اگر میتونه بسم الله هک کنه من پاسخ میدم ?

 2. مهدی گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  درباره درخت انگور یک سوال داشتم..من تو باغچه خونه یک درخت انگور کاشتم که سال قبل دچار سفیدک روی انگور یا به اصطلاح بادزدگی شد و انگورامو خراب کرد..حالا شنیدم سمی هست که باعث میشه انگور اینجوری نشه…خواستم بپرسم سم یا کودی پیشنهاد میشه از الان بزنم که امسال انگورام دیگه خراب نشن؟
  ممنون

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما ؟ سم پنکونازول رو توصیه میکنم به درختتون بزنید با فاصله ۵ روز دوبار بزنید همینطور آهن و اسیدهیومیک بهش بدید تا زنده بشه درختتون دوباره…

   • مهدی گفت:

    خیلی ممنووون…فقط میشه بگید آهن و اسید هیویک رو به چه صورتی به درخت بدم؟

    • باغ شیشه‌ای گفت:

     سلام عزیزم خوبی شما؟ ببینید محصول اسید هیومیک گرین رو خریداری کنید تا هردو این اهن و اسید رو باهم داشته باشه! ااهن برای جذب به اسید نیاز داره و هردوی اینها برای انگور مناسب هستند

 3. ناديا گفت:

  سلام خسته نباشید یه مدت هست که تو خاک باغچه مون یه حشرات سفید رنگ مثل موریانه میبینم چه نوع سمى باید استفاده کنم؟

 4. امیر گفت:

  سلام مهندس من تو باغچه یه انگور ده ساله دارم که هیچ بار نمی ده براش قیم هم بستم رشدش عالی هست پار سال دو تا گل داد باز نشده ریخت من در قم هم زندگی میکنم

 5. پری گفت:

  سلام
  من دنبال نام علمی انگور سمرقندی هستم
  ایا شما میتونید کمک کنید؟

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما؟ انگور سمرقندی فقط یه واریته هستش وگرنه نام علمی همه انگور ها شبیه به هم هستش.

 6. حسين عسكري گفت:

  سلام مهندس ما تو خونه یه درخت انگور قدیمی داریم.این میوه هاش یکم بزرگ میشه ولی غوره نشده همش میریزه.
  دلیلش چیه؟!

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما؟ ببینید یا اب زیادی میدید موقع گلدهی ، یا اینکه کود آهن بهش ندادید ! بهش اهن بدید تا درست بشه.

 7. ترانه گفت:

  سلام آقای مهندس
  من حدودا دو ماه پیش یک نهال انگور خریدم و تو یه گلدون بزرگ کاشتم و تو بالکن گذاشتم، آفتاب از جنوب و غرب میخوره. تازگی یه خوشه خیلی کوچیک غوره داده. مشکلش اینه دو سه هفته است لبه برگاش انگار سوخته و زرد شده، سرحال نیست. قبلا یک روز در میان آب میدادم ولی چون الان هوا گرمه میبینم زود سطح خاکش خشک میشه. مقدار درست آبیاری در این فصل برای درخت من که تو گلدونه چقدره؟ چکار می تونم انجام بده تا گیاهم دوباره شاداب بشه؟

 8. محمدجواد گفت:

  Attachment

  سلام جناب مهندس
  امیدوارم حالتان خوب باشه
  من یک درخت انگور دو سه ساله داشتم که متاسفانه خشک شد. ولی از اول تابستون از دو گوشه مختلف باغچه دوباره جوونه زده و داره رشد می کنه. ولی روی برگ های یکیش سفیدک زده؟ راه حلش چیه؟

  واقعا امیدوارم این سوالم دیگه از قلم نیوفته و جواب بدید. خیلی ممنونم.
  ( دو تا از سوال هام تو بخش آگلونما و بنت قنسول حسابی از قلم افتادن)

 9. Somaye گفت:

  سلام

  امروز ۹۶/۰۷/۲۱ هست ، یه شاخه تقریبا یک متری از درخت انگور شدن گرفتم هنوز روش برگ سبز داره ، می خواستم بدونم میشه الان کاشتن ؟
  چه جوری؟
  تو گلدون بکارم خوبه؟

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما؟ ببینید توی گلدون بکارید توی تراس یا بالکن و بهار که شد ببرید توی باغچه بکارید….

 10. افشين گفت:

  سلام
  حدود ۵٠ تا انگور دارم میخواستم بدونم این کود آهن که میگید چه موقع باید داد و به چه میزان واسه هر کدام؟
  انگور رطبى قدیمى هستن و میزان محصولش خوبه.
  مشکل دوم هم اینه که در فصل رسیدن محصول هم گنجشک و هم زنبور کل محصول رو میخوره ، راهى واسه این دو تا آفت هست ؟

  • باغ شیشه‌ای گفت:

   سلام عزیزم خوبی شما؟ ببینید الان بهترین زمان دادن کود به این گلها هستش و همینطور انگور عاشق اهن هست که میتونید از محصولات گرین ما بهشون بدید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات فروشگاه

تست یکتشت

تست یک

باغ شیشه ای - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران - سایتی برای با کلاس ها

باغ شیشه ای

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید