جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران


Slide background

دوتزیا ۰

معرفی دوتزیا

+5-3     این درختچه ودینگ بلز خزان کننده است. بومی  چین  است. گلهای زنگوله شکل فراوان آن می تواند سفید یا صورتی کم... ادامه ...محصولات ویژه