جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران


Slide background

پیچ ساعتی ۳

معرفی پیچ ساعتی

+70     گیاهی است بالارونده و احتیاج به قیم دارد،برگها ۵ قسمتی و همیشه سبز،زادگاه اصلی ان آمریکای جنوبی  و متعل... ادامه ...