جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران


Slide background
Slide background

دوتزیا ۰

معرفی دوتزیا

00       این درختچه ودینگ بلز خزان کننده است. بومی  چین  است. گلهای زنگوله شکل فراوان آن می تواند سفید یا صورتی کم... ادامه ...